román szerb-horvát német angol magyar

Cabinet de avocat Dr. Nagy László

 

Cabinetul de avocatur???? se afl???? în centrul ora????ului Szeged (Ungaria). Activitatea cabinetului const???? în acordarea de asisten???????? juridic???? ????i reprezentare (în instan???????? sau în afara instan????ei) în domeniul comercial pentru persoane fizice ????i societ????????i comerciale.

Colegii no????tri au cuno????tin????e aprofundate în dreptul comercial din Ungaria, totodat???? dispunem ????i de contacte bancare necesare pentru înfiin????area societ????????ilor comerciale.

Serviciile noastre cuprind ????i cazurile de drept penal, oferim reprezentare ????i asisten???????? juridic???? în procese penale pe tot teritoriul Ungariei.

A????tept????m clien????ii no????tri cu un program de lucru flexibil ????i reprezent????m interesele lor în Szeged sau în alte localit????????i din Ungaria.

Nu ezita????i s???? ne contacta????i pe adresele date!

 

Dr. László Nagy
Mobile: +36-70-329 33 95
Tel./Fax: +36-62-457-797

Neophone: 888 181 730-657, 06 1 8888 181 730-657

nagylaszlodr@t-online.hu