román szerb-horvát német angol magyar

Irodám tevékenységi köreinek,
és az ellátott ügytípusoknak a bemutatása:

 

1. Polgári jog:

 • szerződések: ingó-ingatlan adásvételi (elő)szerződések (akár hitelfinanszírozással), bérleti jog megszerzésével kapcsolatos szerződések, bérleti-, albérleti szerződések, használatot megosztó szerződések, társasház alapító okiratok, kölcsönszerződések (jelzálogjoggal, opcióval biztosítottan), tartási-öröklési szerződések, végrendeletek, telekalakítással kapcsolatos szerződések, társadalmi szervezetek (alapítványok, egyesületek) létesítő okiratának elkészítése.
 • kártérítési, (orvosi műhibák, balesetek miatti kárigények), biztosítási ügyek.
 • fenti szerződésekkel kapcsolatos teljes körű ügyintézés: föld- illetékhivatal, polgármesteri hivatal, gyámhivatal, közigazgatási hivatal, hatóságok, hitel-pénzintézetek előtti eljárás.
 • peres- és peren kívüli képviselet: fizetési meghagyásos eljárások, végrehajtási eljárások, közigazgatási perek, szerződésből fakadó viták, tulajdoni perek.

2. Családi jog:

 • szerződések: házassági vagyonjogi szerződések, vagyonközösség megszüntetésével kapcsolatos megállapodások előkészítése.
 • peres- és peren kívüli képviselet: házassági bontóperek, gyermektartásdíjjal kapcsolatos perek, gyermektartásdíj végrehajtásával kapcsolatos képviselet.

3. Gazdasági, társasági jog:

 • szerződések: gazdasági társaságok alapításával, átalakulásával, megszűnésével kapcsolatos szerződések, okiratok.
 • cégbírósági ügyintézés, cégeljárás, gazdasági perek

4. Munkajog:

 • szerződések: munkaszerződések
 • munkaviszonnyal, közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos perekben történő képviselet, munkabérrel kapcsolatos végrehajtás.

5. Büntetőjog:

 • védelem ellátása szabálysértési, és büntető ügyekben (gazdasági bűncselekmények)